Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd
 
 
 
 

ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa bibliografia 1996-2007


/przygotowane przez Artura Gumułkę i Ewę Piotrowską/

Artykuły z czasopism

 1. Anielska Agnieszka : O nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 58-60
 2. Baczyńska Ewa, Borowiec-Janczak Beata, Kuchciak Anna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 10-14
 3. Baranowska Wanda : Funkcjonowanie uczniów kształcenia zintegrowanego z ADHD w świetle studium przypadku // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2006, nr 1, s. 27-45
 4. Baranowska Wanda : Szkolny system wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka z ADHD - pomiędzy teorią a praktyką // Pedagogika Rodziny. - 2006, nr 1, s. 185-195
 5. Barkley Russell A.: Dzieci nadpobudliwe i roztargnione // Świat Nauki. - 1998, nr 11, s. 50-55
 6. Bartkowicz Zdzisław : Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. 17-28
 7. Błachno Magda : Nadpobudliwość psychoruchowa jako czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka // Dziecko Krzywdzone. - 2006, Nr 14, s. 72-79
 8. Borkowska Aneta : Impulsywność poznawcza w zespole ADHD // Psychologia Rozwojowa. - 2005, nr 3, s. 145-156
 9. Buda Bogusława : Problemy szkolne dziecka z zespołem hiperaktywności w klasach I-III // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 1, s. 71-82
 10. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna : Oswoić ADHD // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57
 11. Cyrklaff Magdalena : Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHA : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5
 12. Dąbrowska Joanna, Kwiatkowska Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. VII-VIII
 13. Długosz Małgorzata : Wielokierunkowy model pomocy dziecku z nadpobudliwością psychoruchową // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. - 2004, Vol. 17, s. 109-120
 14. Dudek Mieczysław : Związek agresywności z nadpobudliwością psychoruchową // Społeczeństwo i Rodzina. - 2006, nr 3, s. 72-83
 15. Filus Małgorzata : Przejawy ekspresji twórczej dzieci nadpobudliwych psychoruchowo a postawy nauczycieli  // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. - 2000, Vol. 13, s. 45-59 
 16. Filus Małgorzata, Taracha Marta : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo a oddziaływanie środowiska szkolnego  // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. - 1999, Vol. 12, s. 77-86.
 17. Filus Małgorzata, Taracha Marta : Problemy nauczycieli w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo  // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - 2000, Z. 12, s. 9-20
 18. Flis Renata : Dziecko z ADHD w szkole : współpraca z rodzicami  // Hejnał Oświatowy. - 2006, nr 4, s. 21-23
 19. Garstecka Julia : Nadpobudliwość psychoruchowa : konferencja w "Helenowie"  // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 58-60. - Konferencja "Wspomaganie rozwoju uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej"
 20. Gindrich Piotr : Współwystępowanie zespołu ADHD i innych zaburzeń - przegląd badań  // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - 2002, Z. 15, s. 9-18
 21. Glinka Anna Magdalena : Dziecko nadpobudliwe  // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 12-14
 22. Gorczyca Robert : Czym ADHD nie jest?  // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 4-6
 23. Grzybowski Piotr, Gorzelańczyk Edward Jacek, Roterman-Konieczna Irena : Genetyczne podłoże ADHD  // Krakowskie Studia Małopolskie. - 2005, Vol. 9, nr 9, s. 257-266
 24. Grzywniak Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne  // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338
 25. Grzywniak Celestyna : Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi w szkole i w domu  // Auxilium Sociale. - 2000, nr 3/4, s. 123-130
 26. Hanć Tomasz : Biologiczne podłoże ADHD  // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 56-57
 27. Hanć Tomasz : Czego boi się dziecko nadpobudliwe?  // Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31
 28. Hanć Tomasz :  Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym  // Remedium. - 2006, nr 10, s. 28-29
 29. Hanć Tomasz : To nie sprawa złego charakteru  // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58-62
 30. Jaklewicz Grażyna : Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w grupie rówieśniczej  // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 151-158
 31. Jakubiak-Zapalska Ewa : Funkcjonowanie w szkole dzieci nadpobudliwych psychoruchowo  // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. - 1998, Nr 4, s. 71-97
 32. Jaskułowska Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa - opis i analiza przypadku  // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 45-47
 33. Klaś Kinga : Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji. Cz. 2-4 // Remedium. - 2003, nr 6, s. 13 ; nr 7-8, s. 25 ; nr 9, s. 13
 34. Klimek Bogumiła : Mały wiercipięta  // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 12
 35. Kolber Grażyna : Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych  // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 289-292
 36. Kostrzewski Janusz : Jawny i ukryty lęk oraz objawy depresji u 10-11-letnich chłopców z zespołem ADHD  // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2006, nr 1, s. 97-111
 37. Kowolik Piotr : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym : (wprowadzenie do tematu)  // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 9-24
 38. Krawiec Wiesława, Szadkowska Anna : Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo  // Problemy Opiekuńczo-Wychowcze. - 2003, nr 2, s. 21-22
 39. Kuczyńska Janina Anna : Nadpobudliwość psychoruchowa jako zespół deficytu uwagi : procesy poznawcze u dzieci z zespołem ADD lub ADHD // Test. - 1996, nr 4, s. 103-115
 40. Kunert Joanna : Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210-215
 41. Łysek Jan : Dzieci z symptomem ADHD // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 108-117
 42. Majerowicz-Klaus Mirosława : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo w szkole?  // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 63-67
 43. Michalik Anna : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej  // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 13
 44. Myśliwczyk Iwona : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z perspektywy psychologa, pedagoga i lekarza psychiatry // Szkice Humanistyczne. - 2006, nr 3/4, s. 125-133
 45. Nehring Alicja, Sawicka Lidia : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w edukacji zintegrowanej  // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 9-11
 46. Nowak Renata : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu?  // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 5, s. 285-289
 47. Olek Urszula : "W zgodzie z naturą i samym sobą" : program pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo  // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 14-15
 48. Patycka Bożenna : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi  // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 414-420
 49. Pętlewska Halina : Pipi w szkolnej ławie - czyli o nadpobudliwości psychoruchowej  // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 34-41
 50. Połeć Bożena : Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo  // Życie Szkoły. - 2006, nr 1 s. 35-39
 51. Potempska Elżbieta, Opolska Teresa : Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym Cz. 1-2 // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. 29-37 ; nr 3, s. 22-32
 52. Pruś Bożena : Nadpobudliwość psychoruchowa w młodszym wieku szkolnym  // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 175-194
 53. Putowska Iwona : Problemy funkcjonowania dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w środowisku rodzinnym  // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 159-166
 54. Różańska Katarzyna : W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z ADHD?  // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 45-48
 55. Saracka Małgorzata : Problemy dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w środowisku przedszkolnym // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 167-174
 56. Siemieniuk, Halina : Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 61-62
 57. Skórczyńska Małgorzata : Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD) : symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 280-287
 58. Smykaj Joanna : Jak rozpoznać ADHD u dziecka?  // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14-18
 59. Szczęsna Maria : Dziecko nadpobudliwe w szkole  // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 57-58
 60. Szmalec Danuta : Potrzebne są rozwiązania prawne  // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 9-11
 61. Szmyd-Skórzewska Magdalena : Propozycja programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów  // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 60-66
 62. Szperlich Ewa, Lehman Maria : Jaś nie do wytrzymania!  // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102
 63. Szulska-Wyrwa Ewa : Kuba - dziecko nadpobudliwe  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 419-421
 64. Święcicka Małgorzata : Niespotykanie trudny partner  // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 85-90
 65. Święcicka Małgorzata : Objawy zaburzeń uwagi u dzieci jako wyraz współzależności między procesami poznawczymi, kontrolnymi i emocjonalnymi  // Polskie Forum Psychologiczne. - 2005, nr 1, s. 7-18
 66. Świst Jacek : Zajęcia terapeutyczno-wychowawcze z uczniami nadpobudliwymi jako forma profilaktyki alkoholowej : informacja wstępna  // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1999, nr 2, s. 71-77
 67. Turbiarz Iwona : Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD  // Remedium. - 2006, nr 1, s. 30-31
 68. Turbiarz Iwona : Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD  // Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11
 69. Tyano Sam : ADHD to jest poważna sprawa  // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 81-84
 70. Walecki Piotr : ADHD - zagadnienia neuropsychologiczne  // Krakowskie Studia Małopolskie. - 2005, Vol. 9, nr 9, s. 267-292
 71. Werbińska Dorota : Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD  // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 60-64
 72. Wielowiejska-Comi Irena : Jak powiedzieć rodzicom o nadpobudliwości dziecka?  // Remedium. - 2003, nr 7-8, s. 24
 73. Wielowiejska-Comi Irena : Mam trudnego ucznia  // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 93-98
 74. Wielowiejska-Comi Irena : Praca z klasą wspierająca ucznia z ADHD // Remedium. - 2003, nr 9, s. 12-13
 75. Wielowiejska-Comi Irena : Żeby sukces rodził sukces  // Remedium. - 2003, nr 2, s. 12
 76. Wikłacz Joanna : Dziecko z zespołem ADHD w szkole : rozpoznanie problemu przez nauczycieli  // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 168-180
 77. Wiśniewski Daniel : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 49-51
 78. Wojnarska Anna : Ryzyko niedostosowania społecznego u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową  // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 24, s. 245-254
 79. Wolańczyk Tomasz : Pociągi nie będą czekać... / rozm. przepr. Julia Pokinko // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 4-8
 80. Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 30-38
 81. Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Tomasz Wolańczyk [et al.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 3-10

Artykuły z książek

 1. Blimel Małgorzata, Kosztowna Barbara :  "Zimowe igraszki" - propozycja zajęć dla dzieci z nadpobudliwośćią psychoruchową  // W : Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 162-164
 2. Bobula Stanisław : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w jego naturalnym środowisku  // W : Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 198-203
 3. Borkowska Aneta R. : ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  // W : Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : PWN, 2006. - S. 177-199. - (Krótkie Wykłady z Psychologii)
 4. Borkowska Aneta R. : ADHD a dysleksja rozwojowa // W : Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2006. - S. 109-124
 5. Borkowska Aneta : Deficyty uwagi i hamowania reakcji w zespole ADHD  // W : Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 261-276
 6. Chabora-Łyszcz Marzena : Scenariusz zajęć wychowawczych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową kl. II  // W : Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : MENiS, 2005. - S. 218-219
 7. Dudek Mieczysław : Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwości (DUN)  // W : Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003. - S. 94-104
 8. Gumowska Iwona, Szczepaniak Anna : Stereotypy jako składniki tożsamości dziecka nadpobudliwego w percepcji studentów pedagogiki  // W : Tożsamość w świecie nieustannych zmian / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. - Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 45-62
 9. Kaja Barbara, Hołtyń Beata : Zespół hiperaktywności z deficytem uwagi // W : Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 4 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2002. - S. 38-52
 10. Karpińska Anna : Nadpobudliwość - przyczyną trudności w uczeniu się  // W : Procesy uczenia się i ich uwarunkowania : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Bereźnickiego, Kazimierza Denka, Janiny Świrko-Pilipczuk. - Szczecin : Agencja Wydawnicza "Kwadra", 2005. - S. 85-92
 11. Kowalik-Olubińska Małgorzata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo - problemy wczesnej diagnozy i interwencji  // W : Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 345-354
 12. Kubiak Hanna : Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej  // W : Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń / pod red. Władysława Dykcika, Andrzeja Twardowskiego. - Poznań : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2004. - S. 177-188
 13. Kutscher Martin L., Attwood Tony, Wolff Robert R. : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  // W : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : K.E. Liber, 2007. - S. 47-71
 14. Latecka Wiesława : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej // W : Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : MENiS, 2005. - S. 81-90
 15. Lelito Monika : Model systemu opieki nad dziećmi z zespołem ADHD  // W : Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 191-195
 16. Łupicka-Szczęśnik Dagmara : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym  // W : Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. 2 / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - S. 74-79
 17. Małkiewicz Elżbieta : Letni program terapeutyczny - forma pomocy dziecku z nadpobudliwością psychoruchową w USA  // W : Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 5 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003. - S. 187-201
 18. Mihilewicz Stanisława : Nadpobudliwość psychoruchowa  // W : Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 55-64
 19. Mihilewicz Stanisława : Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją // W : Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 65-79
 20. Niewiedział Dorota : Współpraca z rodzicami i kierunki pracy z dziećmi z zespołem ADHD  // W : Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. 2 / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - S. 80-83
 21. Obara Elwira, Kraczek Dawid : Problem nadpobudliwości psychoruchowej wśród młodzieży gimnazjalnej // W : Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą / pod red. Bożeny Bobeł i Małgorzaty Ganczarskiej. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 127-130
 22. Taboł Sebastian : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) - praca z dzieckiem w domu i w szkole  // W : Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą / pod red. Bożeny Bobeł i Małgorzaty Ganczarskiej. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 115-125
 23. Wiercińska Dorota : Występowanie objawów ADHD wśród uczniów klas III szkoły podstawowej  // W : Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 273-278. - (Dyskursy pedagogiki specjalnej ; 6)
 24. Wojnarska Anna : Potrzeba wsparcia psychospołecznego dzieci nadpobudliwych i ich rodzin  // W : Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. - S. 83-93
 25. Wojnarska Anna : Wczesna interwencja wobec dziecka z ADHD i jego rodziny  // W : Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 98-103. - (Dyskursy pedagogiki specjalnej ; 6)
 26. Wójcik Anna : Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej  // W : Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. - S. 46-56. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna w Krakowie ; nr 451)
 27. Zaręba Alicja, Rolińska Iwona : Nadpobudliwość psychoruchowa  // W : Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 101-103

Książki

 1. ADHD - prawie normalne życie  / pod red. Wandy Baranowskiej. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
 2. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców  / Artur Kołakowski [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - (Psychologia dla Praktyków)
 3. Bernau Sabine : ADHD u dorosłych : poradnik - jak z tym żyć. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2007
 4. Bobula Stanisłąw : ADHD dar specyficzny. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2006. - (Wobec Współczesności)
 5. Bragdon Allen D., Gamon David : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 6. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Wyd. popr. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006
 7. Cooper Paul, Ideus Katherine : Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001
 8. Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004
 9. Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
 10. Dziecko nadpobudliwe w szkole : Objawy i systemy pomocy / Artur Kołakowski [et al.]. - Warszawa : Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, 2005
 11. Hallowell Edward M., Ratey John J. : Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2007
 12. Hallowell Edward M., Ratey John J.: W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004
 13. Harland Simone : Dziecko nadpobudliwe czy genialne. - Warszawa : Amber, 2004
 14. Heininger Janet E., Weiss Sharon K. : Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania. - Poznań : Media Rodzina Harbour Point, cop. 2005
 15. Herda Katarzyna : O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
 16. James Beverly : Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003
 17. Kendall Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 18. Misiak Agnieszka, Kosakowska-Petrycka Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006
 19. Mosetter Kurt, Mosetter Reiner : Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych. - Łódź : Wydaw. JK - Feeria, 2006
 20. Munden Alison, Arcelus Jon : ADHD nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006
 21. Neuhaus Cordula : Dziecko nadaktywne : niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci : jak pomóc?. - Warszawa : Bauer-Welbild Media, 2003
 22. Neuhaus Cordula : Dziecko nadpobudliwe. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. - (Poradnik dla Rodziców)
 23. Oleszkiewicz Jerzy : Zaburzenie koncentracji, nadpobudliwość to uleczalne choroby cywilizacyjne. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny, 1996
 24. Opolska Teresa, Potempska Elżbieta : Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998
 25. O'Regan Fintan J. : ADHD. - Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 2005
 26. Pawlak Piotr : Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 27. Pawlak Piotr : Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 28. Pfiffner Linda J. : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004
 29. Portmann Rosemarie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. - Kielce : Wydaw. Jedność, cop. 2006. - ("Jedność" dla Dzieci)
 30. Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) : Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław 2006 (1975-2006) / red. Józef Patkiewicz. - Wrocław : "Typoscript" : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2006
 31. Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / pod red. Małgorzaty Święcickiej. - Warszawa : "Emu", 2003. - (Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ; 01)
 32. Schäfer Ulrike : "Dlaczego dzieci się wiercą?" : zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Warszawa : "Erda" , 2001
 33. Serfontein Gordon : Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 1999. - (Edukacja)
 34. Spohrer Kate E. : Pomóż dziecku z... ADHD. - Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 2006
 35. Tomaszek Bożena : Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD). - Kraków : Wydaw. Rubikon, [2006]
 36. Virtue Doreen : Dzieci Indygo : opieka i wsparcie. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2005
 37. Virtue Doreen : Dzieci Indygo : opieka i wsparcie. - Wyd. 2. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2007
 38. Weyhreter Helmut : Trudności z koncentracją uwagi. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004
 39. Weyhreter Helmut : Zaburzenia koncentracji u dzieci : wskazówki dla rodziców. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2001. - (Poradnik Rodzica)
 40. Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Kraków : "Impuls", 2004
 41. Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 42. Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 43. Wolańczyk Tomasz, Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. - Lublin : "Bifolium", 1999
 44. Wolfram Wolf-Wedigo: Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców. - Kielce : "Jedność" , 2002. - Toż: Wyd. 2003.
 45. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci : informacje i wskazówki dla pedagogów i rodziców / Tomasz Wolańczyk [et al.]. - Warszawa : Komitet Ochrony Praw Dziecka, 2001
 46. Żyć razem z... : pedagogika bliska życiu : praca zbiorowa. Cz. 1/ pod red. Andrzeja Gołębiowskiego. - Radom : Ośrodek Profilaktyki i Edukacji, 2002

Góra strony

stat4u