Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd |
 
 
 
 

NeuroFlow - Aktywny Trening Słuchowy


Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy - interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Neuroflow ® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY - to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu terapii Neuroflow obserwowane są często u dziecka takie zmiany jak:

Przebieg treningu słuchowego?

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanych Providerów metody Neuroflow®, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trening odbywa się w domu dziecka/pacjenta pod nadzorem jednego z rodziców lub w gabinecie terapeuty.

Cała dwuetapowa terapia trwa około 5 miesięcy (I etap 12 tygodni, II etap 12 tygodni). W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientacjię w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow® zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.

Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki. Treść opowiadań, baśni dostosowany jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci.

Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza - dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą.

Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni, odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów – umiejętności tak ważne podczas nauki w szkole.

Wymagania techniczne

Do rozpoczęcia terapii słuchowej Neuroflow w domu potrzebny jest komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

Dane techniczne:

Diagnoza

Diagnozę APD przeprowadza wykwalifikowany provider, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy metodą Neuroflow ATS. Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD metodą Neuroflow ATS® opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe:

  1. TRW - Test reakcji wzrokowej
  2. TRS - Test reakcji słuchowej
  3. ASPN-S - adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
  4. ASPN-Z - adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
  5. DDT - test rozdzielnouszny cyfrowy
  6. FPT - test sekwencji częstotliwości
  7. aGDT - adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
  8. aDLF - adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z trzech profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać odpowiedni program terapii odpowiadający potrzebom dziecka.

Wyróżnia się trzy najczęściej występujące profile kliniczne zaburzeń słuchu (za Senderski 2009):

Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym (ang. Decoding Deficit) – są to zaburzenia funkcji odkodowywania cech akustycznych dźwięków mowy, pozwalających na rozróżnianie fonemów. Zaburzona percepcja kolejności zdarzeń akustycznych, problem z różnicowaniem i monitorowaniem niewielkich zmian wysokości dźwięku.

Trudności dzieci z różnicowaniem dźwięków mowy przekładają się na:

Zaburzenia uwagi słuchowej (ang. Auditory Attention Deficit). Cechami charakterystycznymi tej grupy są:

Często współistnieją w tych przypadkach zaburzenia mowy czynnej, wypowiedzi są ubogie zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki.

Zaburzenia integracji (ang. Integration Deficit). Największe trudności jakie mają dzieci zaklasyfikowane do tego profilu APD to zadania wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takie jak:

 

autor: za APD-Medical

Góra strony

stat4u